Boys Varsity Football · W4 9/20/19 Cypress Ridge vs Stratford 17-27